Giới thiệu

Xin chào!

Tôi là Chinh, tên đầy đủ là Lê Dương Viễn Chinh, sinh năm 1990. VIENCHINH.NET do tôi thành lập với mục đích chia sẻ những gì tôi biết đến mọi người, hi vọng với ai đó trong thế giới internet bao là này cảm thấy hữu ích. Chủ đề tôi viết không tập trung vào một chủ đề nhất định nhưng chủ yếu vẫn là Công nghệ, Blogging, Marketing… và linh tinh cái gì đó về bản thân.

Thông tin liên hệ
Lê Dương Viễn Chinh
Facebook: https://www.facebook.com/leduongtv
Email: chinhldv1990@gmail.com

….. còn cập nhật